Přihlášen: Nikdo není přihlášen Zobrazit košík            Počet kusů: 0  

HOME   Přihlášení   Registrace   Odhlášení  


KATALOG:

  
Edice Život s Bohem


Studijní literatura

Zdravotní tematika

Knihy pro děti

Poezie

Hudebniny

Ostatní literatura

Rodina a domov

Společenské hry


 

  >
  NOVINKY  
     
       
   VZPOMÍNÁM…
Vladimír Krynský
     
   
Cena: 160 Kč      
Rozsah: 144 stran
Formát: A5, měkká vazba
ISBN 978-80-87321-30-0
     
        
   

"Jak již napovídá název, obsahem knihy je ohlédnutí za životem, retrospektiva na léta prožitá s Bohem a pod jeho ochranou. Autor se narodil do nelehké válečné doby, ale mnohem větší těžkosti prožil v době komunistické totality, jež přinesla mimo jiné i náboženskou nesvobodu. Jako syn kazatele neměl na růžích ustláno, a i když mu věrnost rodičů biblickým zásadám přinášela nemalé problémy, na druhou stranu utvářela pevný základ jeho vlastní víry, takže již od dětství byl veden k věrnosti Bohu a důvěře v jeho vedení. Pán Bůh tak mohl později použít jeho nezlomnou víru a trpělivou vytrvalost v řadě situací, které z lidského pohledu vypadaly jako neřešitelné, ale z Boží perspektivy měly svůj smysl i naplnění. Přestože autor většinu života strávil na Ostravsku, jako kazatel působil také na Opavsku, Třinecku, Těšínsku, Jihlavsku a Karvinsku. Rád vzpomíná na všechna svá působiště a ve druhé části knihy připojuje zkušenosti nejen své, ale i dalších bratrů a sester. Kniha vede čtenáře k důvěře a vytrvalosti, neboť tam, kde jsme my lidé v koncích, má Pán Bůh nekonečně mnoho řešení. "

     
       
   RYCHLÝ ŠÍP
Josephine Cunnigton-Edwardsová
     
   
Cena: 160 Kč      
Rozsah: 144 stran
Formát: A5, měkká vazba
ISBN 978-80-87321-34-8
     
        
   

"Strhující a napínavý příběh chlapce Jiřího, syna přistěhovalců, který byl spolu se svým kamarádem Robertem unesen indiány, aby se stal synem mocného náčelníka. Jak náročná byla jeho převýchova, jakou proměnou musel projít, jak mu pomohlo to, co se naučil od svého tatínka, a hlavně k čemu ho vedla jeho víra a mravní hodnoty, které si odnesl z domova, o tom všem se dočtete na stránkách této knihy. Pokud chcete s Jiřím prožít jeho dobrodružství a dozvědět se, zda se mu podařilo vrátit se opět ke své rodině, neváhejte a knihu si přečtěte."

     
       
   JAK JSEM UNIKL UPÁLENÍ
Fernando de la Mina
     
   
Cena: 150 Kč      
Rozsah: 136 stran
Formát: A5, měkká vazba
ISBN 978-80-87321-30-0
     
        
   

"V těžkých dobách protestantské reformace byl Don Fernando de la Mina, bohatý španělský šlechtic, inkvizicí uvězněn a odsouzen ke smrti za „kacířství“. Kvůli svému reformačnímu přesvědčení měl být upálen na hranici při autodafé (tzv. skutku víry), ale díky několika neuvěřitelným zásahům Prozřetelnosti se mu podařilo uprchnout. V přestrojení, takže ho nepoznala ani jeho vlastní snoubenka, která byla také podezřívána z reformačních myšlenek, se Don Fernando snaží pomoci své vyvolené a utéci s ní do Francie. Tento poutavý příběh je plný intrik a podezřívání, ale i humoru a naděje. Na každém kroku číhá nové nebezpečí. Strhující vyprávění podané s vroucím zápalem vás rozechvěje a ohromí, zároveň však posílí vaši víru v Boží ochrannou ruku, která pečuje o svůj věrný lid."

     
       
   NAŠIM DĚTEM VIII
     
   
Cena: 140 Kč /     
Rozsah: 116 stran
Formát: A5, měkká vazba
ISBN 978-80-87321-32-4
     
        
   

Další příběhy pro děti sesbírané z celého světa a ilustrované Veronikou Raszkovou. Hlavními hrdiny těchto příběhů jsou převážně děti. I když pocházely z různých zemí a žily v různých dobách, to, co je všechny spojuje, je důvěra k nebeskému Otci. Všechny zažily Boží ochranu a péči, ale také příležitost prokázat svou statečnost, sílu kamarádství i odvahu postavit se nepříteli.

     
 
     
       
   OHEŇ NA HORÁCH
Norma R. Youngbergová
     
   
Cena: 130 Kč      
Rozsah: 100 stran
Formát: A5, měkká vazba
ISBN 978-80-87321-33-1
     
        
   

Chlapec Saksee lpí na starodávných zvycích svého kmene. Bubnování, pití vína a tanec – tyto věci mu působí potěšení. Snaží se ze své mysli vytlačit všechny myšlenky na Radžínova Boha. Ale Saksee není schopen umlčet onen tichý hlas promlouvající k jeho srdci. Mnozí lidé, dokonce i ti, co patří k jeho rodině, se obrátili k tomuto Bohu, který přináší lásku, štěstí a uzdravení. V obavách a bolesti volá Saksee k  Bohu, kterého dychtí poznat. Malé semínko víry v jeho srdci začíná růst. Tento dobrodružný misijní příběh, vydaný poprvé před 40 lety, je klasickým příběhem o zápasu dobra a zla, jež probíhá v lidském srdci, a proto je také zajímavý pro každou generaci mladých čtenářů. Příběh Oheň na horách je doplněný ilustracemi a vypráví o Bohu, pro kterého není žádné místo na světě příliš vzdálené, aby ho našel, a žádný člověk příliš ztracený, aby jej zachránil.

     
     
 
 
 
  

 


 
Čs. armády 309/101
715 00 Ostrava-Michálkovice
tel.: 731 501 281
tel.: 731 501 282

jupos@jupos.cz